|Om oss|Tjänster|Kvalitet & miljö|We Care|Kontakta oss|Dokument|Hall of Fame

Kvalitet & miljö

Kvalitet

Att arbeta med kvalitets- och miljöfrågor är för oss på CargoCare en självklarhet. Vårt kvalitets- och miljöledningssystem är certifierat av Det Norske Veritas, och uppfyller kraven enligt ISO 9001:2015/ISO 14001:2015. Vi betraktar KM-systemet som ett effektivt hjälpmedel i vårt dagliga arbete, och det används även som ett verktyg för att styra och utveckla vår verksamhet.

Fungerar i praktiken

Våra kvalitetsmål är konkreta, och vi arbetar fortlöpande med förbättringsinriktade åtgärder t.ex. genom regelbundna marknadsundersökningar. Vi har dessutom väldigt få skador och förseningar i våra transporter, vilket vi ser som ett bevis på att vår kvalitetssäkring fungerar i praktiken.

Miljö

Miljöhänsyn är en viktig aspekt när det gäller godstransporter. Vi arbetar alltid för att bidra till minskad miljöbelastning, både internt och ute på vägarna. Vi håller oss uppdaterade och är lyhörda för kunders miljökrav och önskemål och ser till att ha en aktuell miljösyn och dialog för att alltid göra vad vi kan för allas vår miljö.

Vi har sedan 1990 bedrivit vår verksamhet med tyngdpunkt på lastbilstransporter inom Västeuropa. Vår flotta består av ett stort antal fullt utrustade trailers av olika varianter, och vi har lösningen för de flesta typer av transporter. Vi erbjuder även termotransporter för kyl- och frysvaror.
Vi erbjuder både transport av styckegods (LCL) och hela (FCL) containertransporter till och från hela världen. Via våra samarbetspartners kan vi ordna med samlastning av styckegodscontainers samt tillhandahålla distribution av dessa över hela världen.
Vi erbjuder flygfraktslösningar som omfattar allt från styckegods till express och kurirpaket, tillsammans med vårt världsomspännande nätverk erbjuder vi en skräddarsydd lösning för alla era behov.
Vi kan bistå med all dokumentation som krävs för handel inom och utanför EU. På vårt kontor får du hjälp med de frågeställningar som kan tänkas uppstå vid inköp, försäljning eller transport vid internationell handel. Vi bevakar nyheter från Tullverket och andra viktiga instanser och vi har hög kompetens om nya lagar, förordningar och förenklingar, samt ett stort utbud av tjänster för att guida dig i de snåriga tullreglerna.

Några exempel på våra tjänster: importdeklaration, exportdeklaration, aktiv/passiv förädling, veterinär/gränskontroll samt dokumentation, utfärdande av certifikat, klassificering samt tullrutiner samt konsultation.
© 2017 CargoCare Scandinavia AB
Design & Produktion: Publiciteta&Co
Foto: Jimmy Nilsson